1/2019. (VIII. 22.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökének Pintér Róbertnét választotta meg.