2/2014. (VIII. 21.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökének Pintér Róbertnét választotta meg.