7/2016. (VI. 06.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás

 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak az időközi polgármester választást kitűző 1/2016. (IV. 20.) határozata 1. sz. mellékletének 25. pontja szerint a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2016. június 6-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 

A Bodrogi Helyi Választási 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett négy polgármesterjelölt sorrendjének sorsolását elvégezte. A polgármesterjelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

 

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a Bodrogi HVB 1/2016. (IV. 20.) határozat 1.sz mellékletének 25. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

Bodrog, 2016. június 2.

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke

 

7/2016. (VI. 06.) HVB határozat melléklete

A 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett polgármesterjelöltek Bodrog községben
Sorszám Polgármesterjelölt neve
1. Szentgróti József
2.  Kovács Balázs József
3.  Fehérvári Zsolt István
4.  Erdei Norbert