Continue Reading see it here Get More Info https://fakerolex-watch.com/, original site best luxury replica watches read review fake uhren, next page montrerepliques.com navigate to this website https://www.kupreplikerolex.pl/, try this website fake richard mille useful link https://www.fakewatches.es/, More information about top 10 rolex replica sites image source replica watches official website rolex replica.

Bodrog Község Önkormányzat - HVB határozatok

7/2016. (VI. 06.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás

 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak az időközi polgármester választást kitűző 1/2016. (IV. 20.) határozata 1. sz. mellékletének 25. pontja szerint a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2016. június 6-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 

A Bodrogi Helyi Választási 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett négy polgármesterjelölt sorrendjének sorsolását elvégezte. A polgármesterjelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

 

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a Bodrogi HVB 1/2016. (IV. 20.) határozat 1.sz mellékletének 25. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

Bodrog, 2016. június 2.

 

Pintér Róbertné
a Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnöke

 

7/2016. (VI. 06.) HVB határozat melléklete

A 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a bejelentett polgármesterjelöltek Bodrog községben
Sorszám Polgármesterjelölt neve
1. Szentgróti József
2.  Kovács Balázs József
3.  Fehérvári Zsolt István
4.  Erdei Norbert
lace long sleeve cheap handbags corset

replica watches from china.

synthetic hair wig:constructed from synthetic fibers such as polyester, acrylic, and pvc, these are lighter and require less upkeep than wigs.