18/2014. (IX. 08.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Bodrogi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, az egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint a Bodrogi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 10 egyéni listás jelölt sorrendjének sorsolását elvégezte. Az egyéni listás jelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Hetes, 2014. szeptember 08.

Pintér Róbertné
Bodrogi Helyi Választási Bizottság
elnök

 

18/2014. (IX.08.) HVB határozat melléklete

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek Bodrog községben
SorszámEgyéni listás jelölt neve
1. Bodó Ferenc
2. Apáti Tibor
3. Kovács Balázs
4. Bödör Béla
5. Madarász Dezső
6. Szentgróti József
7. Kovács Béláné
8. Hajdu Gyula
9. Pamukiné Pintér Diána
10. Riba László