3/2014. (VIII. 21.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökhelyettesének Pamukiné Pintér Diánát választotta meg.