3/2019. (VIII. 22.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bizottság átruházza az elnökre azon hatáskörét, hogy

a) a benyújtott kifogást illetékesség hiányában az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz áttegye,

b) a bizottság határozatát kijavítsa név-, szám-, más elírás esetén, ha nem hat ki az ügy érdemére

c) a megválasztott képviselőknek a megbízólevelet átadja.