5/2014. (IX. 04.) HVB határozat

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökhelyettesének Galambos Tibort választotta meg.